Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/85/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna".


UCHWAŁA VII/85/11

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 27 października 2011 roku

W sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami,), oraz art. 89 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zaciągnąć kredyt w wysokości 861 271 słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złoty „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna”, stanowiący wkład własny.

§ 2

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2013-2019, z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/60/11 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu 670 000,00 zł na realizacje zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-11-2011 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 10:14