Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/84/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011.


UCHWAŁA VII/84/11

RADY GMINY W KOZIELICACH

Z DNIA 27 października 2011 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 91 654,80 w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

758

Różne rozliczenia

22 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

22 000,00

4810

Rezerwy

22 000,00

852

Pomoc społeczna

13 724,80

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

13 724,80

3110

Świadczenia Społeczne

13 724,80

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

55 930,00

WDK Kozielice

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

55 930,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 930,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 189 462,03 w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

700

Gospodarka Mieszkaniowa

63 120,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

63 120,00

4270

Zakup usług remontowych

63 120,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

112 617,23

80101

Szkoły podstawowe

112 617,23

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

112 617,23

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

13 724,80

85395

Nowa szansa

Pozostała działalność

13 724,80

3119

Świadczenia Społeczne

13 724,80

§ 3

Niedobór zostanie sfinansowany z nadwyżki przeznaczonej na spłatę rat, gdyż nie będzie spłaty

w roku 2011r.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych ;

  • Zapewniając udział własny do projektu Nowa szansa 13 724,80 zł

  • zwiększenia planu w gospodarce gruntami i nieruchomościami, będzie finalizowane rozliczenie za sporządzony projekt zagospodarowania planu miejscowego.

  • Zwiększenia wydatków w szkole będącego wynikiem zmniejszenia planu w chwili zwrotu subwencji.

  • Zwiększa się również wydatki w oświacie z nadwyżki przeznaczonej w uchwalanym budżecie na rok 2011 na spłatę raty , jednakże pożyczka pobrana jest dopiero w październiku i spłata pierwszej raty przypada rok 2012.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-11-2011 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 10:16