Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/83/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.


UCHWAŁA VII/83/11

RADY GMINY W KOZIELICACH

Z DNIA 27 października 2011 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 35 862,00 w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19 000,00

75095

Pozostała działalność

19 000,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

19 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 452,00

80101

Szkoły podstawowe

5 700,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 700,00

80195

Pozostała działalność

4 752,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 752,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 990,00

85395

Szpan Szkoła

Pozostała działalność

990,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

841,50

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

148,50

85395

Szpan Gimnazjum

Pozostała działalność

3 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 500,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

500,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 420,00

92116

Biblioteki

2 420,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 420,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 35 862,00 w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15 000,00

75095

Pozostała działalność

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2 400,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

2 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 400,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 452,00

80101

Szkoły podstawowe

5 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 700,00

80195

Pozostała działalność

4 752,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 752,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 990,00

85395

Szpan Szkoła

Pozostała działalność

990,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

841,50

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

148,50

85395

Szpan Gimnazjum

Pozostała działalność

3 000,00

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

400,00

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

200,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

100,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

50,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 020,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 600,00

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

92116

Biblioteki

2 420,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 420,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie;

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 35 862,00 zł :

  • Darowizny 24 700,00 zł

  • Dotacja na projekty 3 990,00 zł

  • Środki na bibliotekę Kozielice 2 420,00 zł

  • Dotacja na dziecko niewidome 4 752,00 zł

Po stronie wydatkowej 35 862,00 zł

  • Wydatki dożynkowe 19 000,00 zł

  • Projekty „ Szpan” 3 990,00 zł

  • Oświata 10 452,00 zł

  • Biblioteka Kozielice 2 420,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-11-2011 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 10:17