Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/82/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach Przewodniczących Rad Sołeckich w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu.


UCHWAŁA Nr VII/82/11

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 października 2011 roku

W sprawie ustalenia diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach Przewodniczących Rad Sołeckich w Urzędzie Gminy, oraz zwrotu kosztów przejazdu.

Na podstawie art.37b ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dietę dla Przewodniczących Rad Sołeckich w wysokości: 150 zł za udział w obradach sesji oraz okresowych naradach Przewodniczących Rad Sołeckich w Urzędzie Gminy

§ 2. Podstawę wypłaty diety stanowi podpis na liście obecności.

§ 3. W przypadku odbycia podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy ,Przewodniczącemu Rady Sołeckiej ,Członkowi Rady Sołeckiej ,Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 15-11-2011 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 10:18