Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 2012-02-22 12:02
dokument Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. 2012-02-22 12:02
dokument Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu Gminy Kozielice. 2012-02-22 12:01
dokument Uchwała Nr VIII/89/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, Gmina Kozielice. 2012-02-22 11:59
dokument Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. 2012-02-22 11:58
dokument Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego. 2012-02-22 11:56
dokument Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/82/11 z dnia 27 października 2011 roku. 2012-02-22 11:55
dokument Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kozielicach. 2012-02-22 11:54
dokument Uchwała Nr VIII/9411 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011. 2012-02-22 11:53
dokument Uchwała Nr VIII/95/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011. 2012-02-22 11:52
dokument Uchwała Nr VIII/96/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017. 2012-02-22 11:51
dokument Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2012-02-22 11:50
dokument Uchwała Nr VIII/98/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-02-22 11:48
dokument Uchwała Nr VIII/99/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. 2012-02-22 11:46
dokument Uchwała Nr VIII/100/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozielice na lata 2012-2019. 2012-02-22 11:45
dokument Uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2012-02-22 11:44
dokument Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Lipiany, Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski, Bielice, Pyrzyce, Pełczyce, Nowogard, Nowogródek Pomorski, Warnice, Dębno, Myślibórz, Świerzno, Golczewo, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój oraz Powiatem Kamień Pomorski porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2012-02-22 11:42