Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/103/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie na 2012 r. oraz Preliminarza kosztów tego Programu na 2012 r. 2012-04-16 11:11
dokument Uchwała Nr IX/104/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-04-16 11:04
dokument Uchwała Nr IX/105/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-04-16 11:03
dokument Uchwała Nr IX/106/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. 2012-04-16 11:02
dokument Uchwała Nr IX/107/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2012. 2012-04-16 11:02
dokument Uchwała Nr IX/108/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 2012-04-16 10:57
dokument Uchwała Nr IX/109/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-16 10:56
dokument Uchwała Nr IX/110/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-04-16 10:55
dokument Uchwała Nr IX/111/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2012-04-16 10:54
dokument Uchwała Nr IX/112/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały. 2012-04-16 10:54