Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/106/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012.


UCHWAŁA Nr IX/106/12

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póż. zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 50 000,00

700

Gospodarka Mieszkaniowa

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 50 000,00 w :

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

20 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

20 000,00

3110

Świadczenia Społeczne

20 000,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie

Przyjmuje się do dochodów budżetu gminy kwotę 50 000 zł z tytułu sprzedaży

nieruchomości w Załężu.

Wydatki: świetlica Załęże 30 000 zł. Pomoc społeczna - zdarzenia losowe 20 000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 16-04-2012 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2012 11:02