Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/150/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów.


UCHWAŁA Nr XIII/150/12

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 06 września 2012 roku

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów.

Na podstawie art.37b ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ), ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowaną kwartalną dietę dla sołtysów w wysokości: 450 zł.

§ 2. Wypłata diety nastąpi po zakończonym kwartale

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/193/10. Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy, oraz zwrotu kosztów

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-10-2012 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 10-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2012 10:12