Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/146/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.


Uchwała Nr XIII/146/12

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 06 września 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącej własność Gminy Kozielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 23 o pow. 1,1565 ha położona w obrębie Siemczyn, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ 2T/ 00029509/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie:

Działka ewidencyjna nr 23 położona jest w obszarze , dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W/w działka stanowi zaoraną drogę gruntową położoną pomiędzy działkami nr 7/13 i nr 8/2 , dlatego przeznaczona zostanie do zbycia w drodze przetargu ograniczonego dla właściciela przyległych działek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 10-10-2012 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 10-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2012 10:17