Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/152/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-11-13 12:08
dokument Uchwała Nr XIV/153/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. 2012-11-13 12:07
dokument Uchwała Nr XIV/154/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 2012-11-13 12:06
dokument Uchwała Nr XIV/155/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. 2012-11-13 12:03
dokument Uchwała Nr XIV/156/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie lokalizacji przemysłu i usług w obrębie geodezyjnym Czarnowo. 2012-11-13 11:58
dokument Uchwała Nr XIV/157/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-13 11:56
dokument Uchwała Nr XIV/158/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-13 11:55
dokument Uchwała Nr XIV/159/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-11-13 11:54
dokument Uchwała Nr XIV/160/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2012-11-13 11:51
dokument Uchwała Nr XIV/161/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2012-11-13 11:48
dokument Uchwała Nr XIV/162/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-11-13 11:46
dokument Uchwała Nr XIV/163/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2012-11-13 11:46
dokument Uchwała Nr XIV/164/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 2012-11-13 11:45
dokument Uchwała Nr XIV/165/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 2012-12-05 08:29
dokument Uchwała Nr XIV/166/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-11-13 11:41
dokument Uchwała Nr XIV/167/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz" w ramach programu prioretytowego "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego". 2012-11-13 11:40
dokument Uchwała Nr XIV/168/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2012. 2012-11-13 11:38
dokument Uchwała Nr XIV/169/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. 2012-11-13 11:37
dokument Uchwała Nr XIV/170/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciagniętego kredytu w rachunku bieżącym. 2012-11-13 11:36