Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/171/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice. 2013-01-15 10:28
dokument Uchwała Nr XV/172/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozielice. 2013-01-15 10:24
dokument Uchwała Nr XV/173/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013". 2013-01-15 10:29
dokument Uchwała Nr XV/174/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pyrzyce dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Kozielice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz upoważnienia Gminy Pyrzyce do zawarcia w imieniu Gminy Kozielice porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji ww. programu. 2013-01-15 10:17
dokument Uchwała Nr XV/175/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. 2013-01-15 10:13
dokument Uchwała Nr XV/176/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2012. 2013-01-15 10:12
dokument Uchwała Nr XV/177/12 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2012. 2013-01-15 10:12