Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/185/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-04-03 10:30
dokument Uchwała Nr XVII/186/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2013 r. oraz preliminarza kosztów realizacji tego programu na 2013 r. 2013-04-03 10:28
dokument Uchwała Nr XVII/187/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2013-04-03 10:27
dokument Uchwała Nr XVII/188/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. 2013-04-03 10:24
dokument Uchwała Nr XVII/189/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2013 roku. 2013-04-03 10:22
dokument Uchwała Nr XVII/190/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice. 2013-04-03 10:19
dokument Uchwała Nr XVII/191/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-04-03 10:18
dokument Uchwała Nr XVII/192/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVI/182/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-04-03 10:17
dokument Uchwała Nr XVII/193/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach. 2013-04-03 10:15
dokument Uchwała Nr XVII/194/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia. 2013-04-03 10:14
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2013-03-19 09:30
dokument Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy w Kozielicach. 2013-09-29 12:18