Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII/195/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2013-05-15 14:04
dokument Uchwała Nr XVIII/196/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej. 2013-05-15 14:03
dokument Uchwała Nr XVIII/197/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/190/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice. 2013-05-15 14:02
dokument Uchwała Nr XVIII/198/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-05-15 14:00
dokument Uchwała Nr XVIII/199/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-05-15 14:00
dokument Uchwała Nr XVIII/200/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-05-15 13:59
dokument Uchwała Nr XVIII/201/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Budowa kanalizacji w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza". 2013-05-15 13:58
dokument Uchwała Nr XVIII/202/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej. 2013-05-15 13:57
dokument Uchwała Nr XVIII/203/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2013-2022. 2013-05-15 13:56
dokument Uchwała Nr XVIII/204/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2012 rok. 2013-05-15 13:54
dokument Uchwała Nr XVIII/205/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-05-15 13:53
dokument Uchwała Nr XVIII/206/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie odmawiającej uchylenia uchwały. 2013-05-15 13:52
dokument Uchwała Nr XVIII/207/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie odmawiającej uchylenia uchwały. 2013-05-15 13:52
dokument Uchwała Nr XVIII/208/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/114/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. 2013-05-15 13:50
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2013-05-14 09:33
dokument Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Kozielicach. 2013-09-29 12:59