Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/220/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. 2013-09-30 08:58
dokument Uchwała Nr XXI/221/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2013-09-30 08:57
dokument Uchwała Nr XXI/222/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na mienie gminy. 2013-09-30 08:56
dokument Uchwała Nr XXI/223/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych. 2013-09-30 08:55
dokument Uchwała Nr XXI/224/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2013-09-30 08:54
dokument Uchwała Nr XXI/225/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-09-30 08:52
dokument Uchwała Nr XXI/226/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-09-30 08:51
dokument Uchwała Nr XXI/227/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-09-30 08:51
dokument Uchwała Nr XXI/228/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-09-30 08:50
dokument Uchwała Nr XXI/229/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie odmawiająca uchylenia uchwały. 2013-09-30 08:49
dokument Uchwała Nr XXI/230/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 2013-09-30 08:48
dokument Uchwała Nr XXI/231/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. 2013-09-30 08:48
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2013-09-23 10:08
dokument Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy w Kozielicach. 2013-09-29 13:03