Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy w Kozielicach.


Protokół Nr 19

z obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 19 lipca 2013 roku

Ad.1 Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum

Obrady XX sesji odbywały się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i trwały od godz.1400 do godz.1430

Obradom XX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Sójka

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na stan ustawowego składu Rady Gminy 15 radnych uczestniczy 10, więc rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecni: Piotr Rejmer, Leszek Karpiński, Teresa Kulińska, Anita Stolarczyk, Justyna Urbaniak - nieobecności usprawiedliwione

Listy obecności radnych, pracowników stanowią odpowiednio załączniki do protokółu.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad poddał pod głosowanie.:

Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Porządek obrad XX sesji został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

1 . Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały

5. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały -projekt dot. nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków i budowli będących we władaniu PKP Spółki Akcyjnej.

Otworzył dyskusję. Głosów w dyskusji nie było. Szczegóły do projektu uchwały omówił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych na stan obecnych na Sali obrad 10 Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Głosów przeciw i wstrzymujących nie było.. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i tym samym otworzył dyskusję.

Pan Wójt Gminy - omówił szczegóły dotyczące projekty uchwały poinformował radnych, że P. Ogrodowczyk przebywają w Domu Pomocy Społecznej, za pobyt których musi gmina dopłacać, a ponadto syn wcześniej wymienionych również przebywa na oddziale długoterminowym.

Waldemar Baran - czy nie ma innej rodzinny.

Wójt Gminy - jest , ale są to osoby nie w pełni sprawne, poinformował również, że gmina przejmuje nieruchomość na własność ,ale nie będzie jest przeznaczać na sprzedaż do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z synem P. Ogrodowczyk, jeżeli być może wyzdrowieje , to należy mu zapewnić mieszkanie.

5. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach XX Sesji. Stwierdził, że podjęte uchwały na obradach XX sesji są prawomocne.

O terminie obrad następnej sesji radni zostaną powiadomieni.

Protokółowała:

M. Strankowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 29-09-2013 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 29-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2013 13:03