Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/232/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego zawarcia umowy użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. 2013-10-30 11:12
dokument Uchwała Nr XXII/233/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych. 2013-10-30 11:11
dokument Uchwała Nr XXII/234/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew na terenie Gminy Kozielice. 2013-10-30 11:10
dokument Uchwała Nr XXII/235/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2013-10-30 11:09
dokument Uchwała Nr XXII/236/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2014". 2013-10-30 11:05
dokument Uchwała Nr XXII/237/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kozielicach. 2013-10-30 11:03
dokument Uchwała Nr XXII/238/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2013-10-30 11:02
dokument Uchwała Nr XXII/239/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-10-30 11:01
dokument Uchwała Nr XXII/240/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-10-30 11:00
dokument Uchwała Nr XXII/241/13 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2013. 2013-10-30 11:00
dokument Informacja w sprawie wysokości podatku rolnego. 2013-10-30 11:13
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2013-10-25 10:08
dokument Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy. 2013-12-19 09:24