Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach wieloletniego praogramu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-15 12:55
dokument Uchwała Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego praogramu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Pomoc gminy w zakresie dożywiania". 2014-05-15 12:54
dokument Uchwała Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-15 12:52
dokument Uchwała Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Kozielicach. 2014-05-15 12:50
dokument Uchwała Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata. 2014-05-15 12:50
dokument Uchwała Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. 2014-05-15 12:49
dokument Uchwała Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w obrebie Mielno Pyrzyckie. 2014-05-15 12:48
dokument Uchwała Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice. 2014-05-15 12:47
dokument Uchwała Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-05-15 12:46
dokument Uchwała Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-05-15 12:45
dokument Uchwała Nr XXVI/279/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-05-15 12:44
dokument Uchwała Nr XXVI/280/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2013 rok. 2014-05-15 12:43
dokument Uchwała Nr XXVI/281/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 2014-05-15 12:42
dokument Uchwała Nr XXVI/282/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2014 r. 2014-05-15 12:41
dokument Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 2014-04-25 11:58
dokument Protokól z obrad XXVI sesji. 2014-05-28 09:44