Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja w sprawie podatku rolnego na rok 2015. 2014-12-10 11:21
dokument Uchwała Nr XXX/296/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015". 2014-12-02 09:52
dokument Uchwała Nr XXX/298/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-12-02 09:49
dokument Uchwała Nr XXX/299/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-12-02 09:48
dokument Uchwała Nr XXX/300/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozielice na lata 2014-2022. 2014-12-02 09:47
dokument Uchwała Nr XXX/301/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2014-12-02 09:45
dokument Uchwała Nr XXX/302/2014 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2014-12-02 09:45
dokument Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 2014-12-02 09:41