Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-12-22 08:45
dokument Zarządzenie Nr 98.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-12-22 08:46
dokument Zarządzenie Nr 95.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-12-22 08:48
dokument Zarządzenie Nr 92.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-12-22 08:48
dokument Zarządzenie Nr 91.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2016". 2015-11-04 10:54
dokument Zarządzenie Nr 88.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia inwentaryzacji w samorządowych instytucjach kultury Wiejski Dom Kultury w Kozielicach i Wiejski Dom Kultury w Tetyniu oraz podległym im jednostkom. 2015-11-05 07:47
dokument Zarządzenie Nr 87.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Kozielicach. 2015-11-04 10:49
dokument Zarządzenie Nr 83.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2015/2016. 2015-10-22 10:00
dokument Zarządzenie Nr 78.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej. 2015-09-25 08:52
dokument Zarządzenie Nr 77.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej. 2015-09-25 08:50
dokument Zarządzenie Nr 76.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:19
dokument Zarządzenie Nr 75.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:20
dokument Zarządzenie Nr 72.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:21
dokument Zarządzenie Nr 71.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:23
dokument Zarządzenie Nr 70.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:24
dokument Zarządzenie Nr 68.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:25
dokument Zarządzenie Nr 67.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:26
dokument Zarządzenie Nr 65.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. -"Wyprawka szkolna". 2015-07-29 11:10
dokument Zarządzenie Nr 62.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:28
dokument Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:32
dokument Zarządzenie Nr 60.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:33
dokument Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-09-17 09:35
dokument Zarządzenie Nr 58.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2015-07-08 11:49
dokument Zarządzenie Nr 57.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2015-07-08 11:47
dokument Zarządzenie Nr 56.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2015-07-08 11:46
dokument Zarządzenie Nr 55.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:42
dokument Zarządzenie Nr 54.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:42
dokument Zarządzenie Nr 53.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-08 11:40
dokument Zarządzenie Nr 52.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:38
dokument Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:37
dokument Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:36
dokument Zarządzenie Nr 45.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:35
dokument Zarządzenie Nr 44.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-07-08 11:33
dokument Zarządzenie Nr 43.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Kozielice. 2015-05-21 09:54
dokument Zarządzenie Nr 42.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-05-27 08:23
dokument Zarządzenie Nr 41.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2015-05-19 08:54
dokument Zarzadzenie Nr 39.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. 2015-05-06 12:53
dokument Zarządzenie Nr 38.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015. 2015-05-27 08:24
dokument Zarządzenie Nr 37.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-05-27 08:25
dokument Zarządzenie Nr 29.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-05-27 08:26
dokument Zarządzenie Nr 27.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-04-08 09:12
dokument Zarządzenie Nr 26.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-04-08 09:13
dokument Zarządzenie Nr 25.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2015 r. 2015-04-08 09:14
dokument Zarządzenie Nr 22.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2015-03-31 08:40
dokument Zarządzenie Nr 20.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozielice. 2015-03-13 13:02
dokument Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Trzeborzu, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:46
dokument Zarządzenie Nr 17.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:46
dokument Zarządzenie Nr 16.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Maruszewie, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:45
dokument Zarządzenie Nr 15.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:44
dokument Zarządzenie Nr 14.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Siemczynie, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:43
dokument Zarządzenie Nr 13.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Mielnie Pyrzyckim, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:45
dokument Zarządzenie Nr 12.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Kozielicach, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:42
dokument Zarządzenie Nr 11.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Rokitach, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:41
dokument Zarządzenie Nr 10.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:40
dokument Zarządzenie Nr 9.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:40
dokument Zarządzenie Nr 8.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Łozicach, na którym bedzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej. 2015-02-24 12:39
dokument Zarządzenie Nr 06.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy" w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2015-02-10 14:39