Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2016-05-31 10:15
dokument Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice celem wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną. 2016-05-31 10:11
dokument Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 2016-05-31 10:09
dokument Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2015. 2016-05-31 10:07
dokument Uchwała Nr XII/87/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2016 - 2025. 2016-05-31 10:06
dokument Uchwała Nr XII/88/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za 2015 rok. 2016-05-31 10:04
dokument Uchwała Nr XII/89/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 2016-05-31 10:03
dokument Protokół z obrad XII Sesji Rady Gminy. 2016-05-31 10:02