Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice celem wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.


UCHWAŁA Nr XII/84/16

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 23 maja 2016 roku.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice celem wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2016.446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIV/153/2012 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Kozielice podjęła uchwałę nr XIV/153/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice celem wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

Inicjatorem przystąpienia do opracowania Studium jest firma ENERTRAG Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin.

Do tej pory nie został przedstawiony przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, którego obowiązek został nałożony postanowieniami znak: BI.6220.1/EN/S/2013 oraz BI.6220.3/EN/Ł/2013 z dnia 17.06.2013 w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 29 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozielice z przedstawicielem firmy ENERTRAG Polska Sp. z o.o., podczas, którego Firma zobowiązała się do przedstawienia skumulowanej analizy hałasu dla planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem innej będącej w realizacji inwestycji farmy wiatrowej na terenie gminy. Opracowanie pozwoliłoby wyznaczyć strefy ochronne dające możliwość rozmieszczenia turbin wiatrowych w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych.

W związku z niewykonaniem zobowiązania Wójt proponuje uchylenie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 31-05-2016 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 31-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2016 10:11