Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2016-05-31 10:29
dokument Uchwała Nr XI/74/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. 2016-05-31 10:29
dokument Uchwała Nr XI/75/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2016-05-31 10:28
dokument Uchwała Nr XI/76/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-05-31 10:28
dokument Uchwała Nr XI/77/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2016-05-31 10:28
dokument Uchwała Nr XI/78/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Kozielice, zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie. 2016-05-31 10:28
dokument Uchwała Nr XI/79/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozielice na lata 2011-2020. 2016-05-31 10:28
dokument Uchwała Nr XI/80/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej. 2016-05-31 10:27
dokument Uchwała Nr XI/81/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2016 r. 2016-05-31 10:27
dokument Uchwała Nr XI/82/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2016. 2016-05-31 10:27
dokument Uchwała Nr XI/83/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2016. 2016-05-31 10:27
dokument Protokół Nr 11 z obrad sesji. 2016-05-31 10:26