Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 2016-05-31 10:32
dokument Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." 2016-05-31 10:32
dokument Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu. 2016-05-31 10:32
dokument Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2016-05-31 10:32
dokument Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice w 2015 r." 2016-05-31 10:31
dokument Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2015. 2016-05-31 10:31
dokument Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2016-05-31 10:31
dokument Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2016-05-31 10:31
dokument Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzenia w wodę i zbiorowemu odprowadzania ścieków. 2016-05-31 10:31
dokument Protokół z obrad IV sesji. 2016-05-31 10:30