Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2016-09-23 12:09
dokument Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2016-09-23 12:08
dokument Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 2016-09-23 12:06
dokument Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozielice. 2016-09-23 12:05
dokument Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, Gmina Kozielice. 2016-09-23 12:01
dokument Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej. 2016-09-23 11:57
dokument Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2016. 2016-09-23 11:55
dokument Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2016. 2016-09-23 11:50
dokument Uchwała Nr XIV/104/16 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2016-2025. 2016-09-23 11:48
dokument Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy. 2016-09-29 08:30