Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/125/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

UCHWAŁA Nr XIX/125/17

 

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kozielice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

§ 2

Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

  1. Szkoła Podstawowa im Osadników Ziem Zachodnich , Kozielice 73 74-204 Kozielice

 

§ 3

Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kozielice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach obejmuje miejscowości : Czarnowo, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów, Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz-Podborze, Zadeklino, Załęże.

§ 4

Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Kozielice publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach prowadzone w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach.

§ 5

Określa się następujące granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kozielice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Obwód klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach obejmuje miejscowości : Czarnowo, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów, Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz-Podborze, Zadeklino, Załęże.

§ 6

Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice od dnia 1 września 2019 r.:

1) Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziem Zachodnich , Kozielice 73 74-204 Kozielice

§ 7

Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kozielice od dnia 1 września 2019 r.:

1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach obejmuje miejscowości : Czarnowo, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów, Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz-Podborze, Zadeklino, Załęże.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozielice i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe niezbędne jest dostosowanie planu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Proces dostosowania odbywa się dwustopniowo: w pierwszej kolejności niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwałą ta zostanie skierowana do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora w terminie do 31 marca 2017 r. Rada Gminy Kozielice podejmie drugą uchwałę - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Dotychczasowa sieć szkół na terenie naszej gminy zapewniała właściwy dostęp uczniów do publicznych szkół poprzez funkcjonujący w miejscowości Kozielice Zespół Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich, w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa oraz publiczne gimnazjum. W związku z tym niniejszy projekt uchwały zakłada zachowanie dotychczasowej sieci szkół i ich obwodów oraz przeprowadzenie tylko takich zmian, które wynikają wprost z ustawy, a mianowicie:

  • na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dotychczasowa szkoła podstawowa sześcioletnia i dotychczasowe gimnazjum stają się szkołą ośmioletnią. Publiczne gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich kończy swoją działalność wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Budynek, w którym funkcjonuje dotychczasowy Zespół Szkół im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach posiada odpowiednie warunki lokalowe do zapewnienia realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na miejscu, dlatego też nie istnieje konieczność korzystania z innej lokalizacji w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla nauczania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:26