Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/122/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażęnia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu publicznego nieograniczonego.

 

 

 

Uchwała Nr XIX/122/17

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 13 lutego 2017 roku

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu publicznego nieograniczonego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu publicznego nieograniczonego działkę niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 555 o pow. 0,48 ha położona w obrębie Kozielice. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW SZ2T/00030566/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 08.02.2017 r. wpłynął wniosek o sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej. Ww. nieruchomość jest od wielu lat nieużytkowana. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać wpływy do budżetu gminy, które umożliwiają częściowe pokrycie wydatków budżetowych.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 02-03-2017 11:26