Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2017-03-02 11:24
dokument Uchwała Nr XIX/119/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r. 2017-03-02 11:25
dokument Uchwała Nr XIX/120/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-03-02 11:25
dokument Uchwała Nr XIX/121/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-03-02 11:25
dokument Uchwała Nr XIX/122/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażęnia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu publicznego nieograniczonego. 2017-03-02 11:26
dokument Uchwała Nr XIX/123/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar obrębu Rokity, Gmina Kozielice. 2017-03-02 11:26
dokument Uchwała Nr XIX/124/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. 2017-03-02 11:26
dokument Uchwała Nr XIX/125/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-03-02 11:26
dokument Uchwała Nr XIX/126/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-03-02 11:26
dokument Uchwała Nr XIX/127/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-03-02 11:27
dokument Uchwała Nr XIX/128/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017-2027. 2017-03-02 11:27
dokument Uchwała Nr XIX/129/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały. 2017-03-02 11:27
dokument Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy. 2017-03-10 12:15