Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2017-04-06 08:54
dokument Uchwała Nr XXI/131/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-04-06 08:53
dokument Uchwała Nr XXI/132/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim. 2017-04-06 08:52
dokument Uchwała Nr XXI/133/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2017. 2017-04-06 08:51
dokument Uchwała Nr XXI/134/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. 2017-04-06 08:50
dokument Uchwała Nr XXI/135/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice na 2017 rok. 2017-04-06 08:49
dokument Uchwała Nr XXI/136/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kozielice. 2017-04-06 08:48
dokument Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice. 2017-05-16 13:33
dokument Uchwała Nr XXI/138/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:45
dokument Uchwała Nr XXI/139/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:44
dokument Uchwała Nr XXI/140/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Łozice, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:43
dokument Uchwała Nr XXI/141/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Przydarłów, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:42
dokument Uchwała Nr XXI/142/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Trzebórz, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:41
dokument Uchwała Nr XXI/143/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Tetyń, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:40
dokument Uchwała Nr XXI/144/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. 2017-04-06 08:37
dokument Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 2017-05-29 08:59