Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/134/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz.


Uchwała Nr XXI/134/17

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 573) i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz.2126) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty cmentarne w wysokości netto jak niżej:

- za miejsce pod grób dziecka - 71,30 zł.

- za miejsce pod grób pojedynczy - 165,74 zł.

- za miejsce pod grób podwójny - 224,07 zł.

- za miejsce pod grób głębinowy - 165,74 zł.

- za miejsce pod grób murowany pojedynczy - 283,33 zł.

- za miejsce pod grób murowany pojedynczy głębinowy - 318,52 zł.

- za miejsce pod grób murowany podwójny - 565,74 zł.

- za zezwolenie na ustawienie nagrobka

dla dziecka do 6 lat - 58,33 zł.

- za zezwolenie na ustawienie nagrobka

pojedynczego - 82,41 zł.

- za zezwolenie na ustawienie nagrobka

podwójnego - 141,67 zł.

- za wjazd na cmentarz - 35,19 zł.

(nie dotyczy służb porządkowych)

§ 2. Do ustalonych stawek doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kozielicach Nr XXX/297/14 r. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenie na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XIX/124/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały

W związku z centralizacją podatku VAT dokonuje się zmiany zapisów dotyczących Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXX/297/14r. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenie na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz, w zakresie ustalonych opłat.

Zmiana polega na wyodrębnieniu ze stawek zawartych w w/w uchwale kwot netto oraz uzupełnieniu nowej uchwały o zapis ujęty w § 2:

„Do ustalonych stawek doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.)”.

Opłaty ogółem do ponoszenia nie ulęgną zmianie, pozostają w tej samej wysokości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 06-04-2017 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2017 08:50