Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018".


Zarządzenie Nr 74.2017

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018”.

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXV/165/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uruchamiam konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na wstępie cytowanej ustawy w przedmiocie „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018”.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 02 listopada 2017 r. a zakończenia 17 listopada 2017 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w projekcie uchwały, o którym mowa w ust. 1.

4. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska podmiotów wymienionych w ust. 1 w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Kozielice.

§ 2. 1. Konsultacje prowadzone będą w następującej formie:

  1. projekt „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępniony od dnia 02 listopada 2017 r.:

  1. na stronach internetowych: www.bip.kozielice.pl oraz www.kozielice.pl,

  2. do wglądu u Sekretarza Gminy w siedzibie Urzędu pok. nr 1, a także dostarczany zainteresowanym drogą elektroniczną.

  1. Informacja o podjęciu konsultacji dodatkowo zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice.

2. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy składać na formularzu wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, na:

    1. adres poczty elektronicznej: sekretarz@kozielice.pl,

    2. numer faksu: 915630365,

    3. adres siedziby Urzędu Gminy Kozielice:

Kozielice 73, 74-204 Kozielice

§ 3. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 4. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Kozielice.

§ 5. Zawiadomienie o uruchomieniu konsultacji oraz ogłoszenie wyników konsultacji zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Gminy www.kozielice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-11-2017 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2017 07:29