Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NRXXVII/184/2017 RADY GMINY W KOZIELICACH z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice

UCHWAŁA NRXXVII/184/2017

RADY GMINY W KOZIELICACH

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice.

 

  1. podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) oraz art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na trasie przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV – Krajnik – Baczyna, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały na działce stanowiącej własność Gminy Kozielice obręb Tetyń działka nr 686 rów.

 

2. Służebność zostanie ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (05-520) przy ul. Warszawskiej 165.

 

§ 2. Obciążenie nieruchomości wymienionych w § 1 nastąpi odpłatnie w formie jednorazowej opłaty ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVII/184/2017 Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością Gminy Kozielice odpłatną służebnością przesyłu polegającą na wybudowaniu na obciążonych nieruchomościach dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, a następnie korzystaniu z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji naprawy i konserwacji urządzeń.

 

Linie napowietrzne stanowić będą połączenie pomiędzy Krajnikiem a Baczyną, której trasa przebiega przez teren Gminy Kozielice i ma na celu zwiększenie niezawodności systemu elektroenergetycznego w tej części Polski oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw energii odbiorców zlokalizowanych na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, a w szczególności wokół aglomeracji: Kozielice, Myślibórz, Banie, Gryfino i Lubiszyn.

 

Zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ), nieruchomości można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-02-2018 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 12-02-2018 10:27