Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. 2018-03-09 10:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/201/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2018-03-06 14:43
dokument UCHWAŁA XVIII/200/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-06 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/199/18 RADY GMINY W KOZIELICACH z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice 2018-03-06 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/198/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice 2018-03-06 14:19
dokument Uchwała Nr XXVIII/197/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na lata 2018-2021 2018-03-06 14:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/196/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-03-05 14:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/195/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/194/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/193/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/192/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2018 r. 2018-03-05 11:11
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/191//2018 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozielice. 2018-03-05 10:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2018-03-05 10:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 2018-03-05 10:25
dokument PROTOKÓŁ Nr 28 z obrad XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku 2018-03-09 10:40