Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/210/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice

Uchwała Nr XXX/210/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Rozpatrując skargę z dnia 28 lutego 2018 r. Pana Eugeniusza Panasa na działalność Wójta Gminy Kozielice złożoną do Rady Gminy w Kozielicach 1 marca 2018 r., Rada Gminy w Kozielicach po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną.

 

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kozielice do powiadomienia Pana Eugeniusza Panasa o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Uzasadnienie.

 

 

W dniu 1 marca 2018 r. do biura Rady Gminy w Kozielicach wpłynęła skarga Pana Eugeniusza Panasa na działalność Wójta Gminy Kozielice. Organem władnym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada Gminy w Kozielicach. W związku z przyjętym terminarzem obrad Rady Gminy w Kozielicach najbliższa planowana sesja mogła odbyć się pod koniec kwietnia, a sprawa wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, strona skarżąca została poinformowana przez Przewodniczącego Rady Gminy w Kozielicach pismem z dnia 13 marca 2018 r. że zgodnie z art. 35 §3, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257), że skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie 1-go miesiąca. Zgodnie z trybem załatwiania skarg §54 Statutu Gminy Kozielice Przewodniczący Rady poinformował Pana Łukasza Posyniaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że przekazuje do rozpatrzenia skargę celem jej rozpatrzenia i zaopiniowania. W dniu 16 marca 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kozielicach dokonała rozpatrzenia skargi weryfikując zebrany materiał dowodowy załączony do skargi oraz przedłożony przez przedstawiciela Urzędu Gminy w Kozielicach w osobie Zastępcy Wójta Gminy Kozielice Mirosława Rabiega. W związku z tym, że skarga dotyczyła bezpośrednio Wójta Gminy w Kozielicach Pana Piotra Rybkowskiego podjął on decyzję o wyłączeniu się jako strona z prowadzonego postępowania. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją zaopiniowała skargę jako bezzasadną. W związku ze złożeniem skargi przez Pana Eugeniusza Panasa na działalność Wójta Gminy Kozielice do Wojewody Zachodniopomorskiego, który pismem z dnia 15 marca 2018 r. przesłał (data wpływu UG Kozielice 19.03.2018 r.) do rozpatrzenia zgodnie z właściwością na podstawie art. 231 w związku z art.229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego należy przekazać do wiadomości treść rozstrzygnięcia skargi do Wydziału Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 07-05-2018 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 24-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2018 11:55