Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny.

Kozielice 13.03.2018 r.

 

 

OK.0057.2.2018.MR

 

Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice

w okresie międzysesyjnym 13.02.2018 r. – 12.04.2018 r.

 

W okresie międzysesyjnym zostały opracowane projekty uchwał oraz materiały przedkładane na dzisiejszej sesji, w tym o wydanie opinii.

 

Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń, a mianowicie:

1. Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2. Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

3. Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

4. Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

5. Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice.

6. Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

7. Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

8. Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

9. Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

10. Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice.

11. Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

12. Zarządzenie Nr 16.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018r.

13. Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

14. Zarządzenie Nr 18.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samorządowej Instytucji Kultury w Kozielicach 2017 r.

15. Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian

budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

16. Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

17. Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy Kozielice na 2018 r.

18. Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian

w układzie wykonawczym jednostek budżetu gminy Kozielice na 2018 r.

 

Ponadto:

 

1.Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników zaległości podatkowe (w łącznym

zobowiązaniu pieniężnym) wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 6.460,78 zł.

2.Wpływy podatków od dnia 10.02.2018r. do dnia 09.04.2018r. wynoszą:

 • osoby fizyczne:

- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 293.606,99 zł.

- podatek od środków transportowych: 8.400,00 zł.

 • osoby prawne:

- podatek od nieruchomości: 840.553,00 zł.

- podatek rolny: 161.306,00 zł.

- podatek leśny: 6.039,00 zł.

- podatek od środków transportowych: 3.022,00 zł.

3.Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy wynoszą: 3.449,93 zł.

4.Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą: 0,00 zł.

5.Wpływy z opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury (teletechnicznej,

technicznej, elektroenergetycznej) w pasie drogowym drogi gminnej wynoszą: 243,79 zł.

 

Nazwa podatku

Ilość podatników

Kwota w zł.

- rolny

1

7.276,00

Ogółem umorzenie podatku rolnego

1

7.276,00

- od nieruchomości

-

-

Ogółem umorzenie podatku od nieruch.

 

-

 

-

- leśny

-

-

Ogółem umorzenie podatku leśnego

-

-

 

6. Umorzenia za zwłokę

 

Odsetki za zwłokę

Ilość podatników

Kwota w zł.

- osoby fizyczne

1

144,00

 

Ogółem umorzenia odsetek

 

1

 

144,00

 

7. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej

- osoby fizyczne wystawiono – 69 decyzji, na kwotę - 143.800,09 zł.

- osoby prawne wystawiono – 10 decyzji, na kwotę – 231.184.26 zł.

8. Opracowanie projektów uchwał rady gminy:

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości

Kozielice – Maciej Ryfa.

- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego przez

Gminę Kozielice w miejscowości Przydarłów.

9. W dniu 12.03.2018 r. sporządzono i podpisano protokół uzgodnień w sprawie odpłatnego

nabycia nieruchomości rolnej zabudowanej istniejącą przepompownią ścieków w

miejscowości Trzebórz dz. nr 173/2 – Krystyna i Edward Stachowicz.

10. W dniu 23.03.2018 r. podpisano akt notarialny dotyczący zakupu działki oznaczonej w

ewidencji gruntów jako działka nr 173/2 obręb Trzebórz z Państwem Stachowicz.

11. W dniu 26.03.2018 r. sporządzono i podpisano protokół uzgodnień w sprawie odpłatnego

nabycia nieruchomości rolnej dz. nr 37 o pow. 0,16 ha w miejscowości Załęże – Alojzy

Olejniczak.

12. W dniu 06.04.2018 r. podpisano akt notarialny dotyczący zakupu działki oznaczonej w

ewidencji gruntów jako działka nr 37 obręb Załęże z Panem Alojzym Olejniczak.

13. Wydano decyzje uchylającą decyzję Wójta Gminy Kozielice z dnia 30.06.2017 r. dla

działki nr 194 w obrębie geodezyjnym Mielno – dotyczącą podziału geodezyjnego działki.

14. W dniu 14.02.2018 roku wpłynął wniosek o wydzierżawienie części działki nr 144

o pow. 300 m² w miejscowości Załęże na okres do 3 lat – Barbara Skrzypczyńska.

15. W dniu 15.02.2018 roku wpłynął wniosek o wydzierżawienie gruntu części działki nr 441

o pow. 564 m² w miejscowości Kozielice na okres do 3 lat – Ireneusz Pawlik.

16. W dniu 13.03.2018 roku wpłynął wniosek o wydzierżawienie działki nr 261/1 o

pow. 0,71 ha w miejscowości Załęże na okres do 3 lat – Waldemar Szczuchniak.

17. Nadano numer porządkowy dla działki nr 25/13 w miejscowości Łozice.

18. W dniu 27.02.2018 r. podpisano aneks do umowy dzierżawy z Panią Magdaleną Cichoń,

część działki nr 436/2 o pow. 300 m² w miejscowości Kozielice na okres 10 lat.

19. W dniu 05.04.2018 roku wpłynął wniosek o wydzierżawienie części działki nr 52 o

pow. 0,43 ha w miejscowości Kozielice – Jan Stefanicki.

20. W dniu 16.03.2018 r. wpłynął wniosek o zakup części działki nr 579/1 w miejscowości

Mielno Pyrzyckie – Krystian Jasiejko

21. W dniu 10.04.2018 r. wpłynął wniosek na zakup części działki nr 393 w miejscowości

Kozielice – Dino Polska SA.

22. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości ( tablica ogłoszeń, BIP, Głos

Szczeciński) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice,

przeznaczonych do dzierżawy – działka nr 144 i 261/1 obręb Załęże oraz działka nr 441 w

miejscowości Kozielice.

23. Prowadzona jest procedura wydania 1 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

polegającej na rozbudowie z przebudową budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej

zmianie sposobu użytkowania części strychu na cele mieszkalne wraz z niezbędnymi

instalacjami w Kozielicach – przygotowanie projektu decyzji do uzgodnień.

24. Prowadzona jest procedura ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno- turystycznego nad jeziorem Czarne

w Czarnowie.

25. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

 • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w Kozielicach (zmiana decyzji z 2013 r.),
 • budowie budynku mieszkalnego z garażem w zabudowie zagrodowej oraz budowa dwóch hal magazynowo-składowych w Trzeborzu,
 • budowie wiaty rolniczej w zabudowie zagrodowej w Trzeborzu,
 • budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Kozielicach.

26. Wydano 11 wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym zaświadczenia).

27. Zaopiniowano pozytywnie wstępny podział działki w Czarnowie zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

28. Zaopiniowano projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-

inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik- Baczyna

zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gm. Gryfino, Banie

Kozielice, Myślibórz) wraz z projektem decyzji Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego zatwierdzającym przedmiotowy projekt.

29. Po interwencji gminnej, ENEA Sp. z o.o. przeprowadziła konserwację gniazda

bocianiego zlokalizowanego na słupie w Mielnie Pyrzyckim.

30. Wpłynęło 12 wniosków w sprawie utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gm.

Kozielice (łączna ilość szacowanych wyrobów to: 1550 m2). Ze względu na dotychczasowy

brak ogłoszenia naboru na uzyskanie dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie, wnioski od

mieszkańców nadal są przyjmowane.

31. Trwa opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar obrębu Załęże wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI w gminie.

Zakończono etap I prac planistycznych, tj. opracowano ekofizjografię i projekt planu wraz z prognozą. Wszystkie dokumenty przekazano do opiniowania i uzgodnień przez odpowiednie organy i instytucje.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową do 31 grudnia 2018 r.

32. W związku ze zmianami w ustawie Prawo łowieckie, wpłynął wniosek o oszacowanie

szkód i ustalenie odszkodowania w związku ze szkodą w uprawie rolnej wyrządzoną przez

zwierzęta leśne w obrębie Przydarłów.

33. Wydano 15 decyzji na usunięcie drzew.

34. Wydano 2 zgody dotyczące pielęgnacji i usunięcia zakrzaczeń.

35. Wystąpiono z dwoma wnioskami do Starosty o uzyskanie zezwolenia na usunięcie

drzewa.

36. Pozyskano 2 m 3 drzewa z lasu w obrębie Czarnowo przy S3 – drzewo wiatrołomy.

37. Wydano 3 decyzje lokalizacyjne.

38. Wydano 4 decyzje zajęcia pasa drogowego.

39. Wydano 1 decyzję umożliwiającą zbliżenie się z budynkiem mieszkalnym do granicy

działki.

40. Wysłano ponownie pismo do Fieldon Investments w sprawie naprawy drogi Mielno –

Zadeklino, Czarnowo – Chrapowo oraz naprawę uszkodzonego chodnika w miejscowości

Mielno Pyrzyckie.

41. Wykonano projekt chodników w miejscowości Przydarłów.

42. Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz.

43. Dokonano przeglądu systemu odwadniającego przebiegającego przez drogę ekspresową

S3 w obrębie Siemczyn oraz obrębie Mielno. Oczyszczono studnie oraz ustalono

harmonogram dalszych prac.

44. Dokonano przeglądu drogi gminnej Czarnowo – Nowe Chrapowo, po przeanalizowaniu

degradacji drogi podjęto decyzje o częściowej wymianie nawierzchni wraz z podbudową.

45. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno

– Użytkowego dla ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż gminy Kozielice po byłej trasie

kolejowej.

46. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zagospodarowania działki nr

76 w miejscowości Czarnowo ( plaża ).

47.Działalność gospodarcza:

Wykonano 10 czynności: wpisy 3 szt., zmiany 1 szt., zawieszenie 3szt., wykreślenie 2

szt., wznowienie 1 szt.

48.Oświetlenie:

Dokonano trzech zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego- spalone lampy.

49.Sąd

1 osoba wyznaczona do odpracowania w Mielnie Pyrzyckim – nie zgłasza się od trzech

miesięcy. 1 osoba z Łozic ma wyznaczony termin zgłoszenia na 02.05.2018r.

Po zakończeniu każdego miesiąca wysyłana jest informacja do Sądu.

50.Cmentarze

W dniu 23.03.2018r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na administrowanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kozielice w

miejscowościach: Kozielice, Tetyń, Mielno Pyrzyckie. W wyznaczonym terminie

wpłynęła 1 oferta Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. , z którym

podpisano umowę na okres 1 roku.

51.Różne:

- w dniu 09.04.2018r. przeprowadzono kontrolę schroniska, z którym mamy podpisaną

umowę: VET-ZOO SERWIS Trzcianka, oddział Choszczno.

Podczas kontroli nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.

- 2 marca br. 2 bezpańskie psy odłowione z terenu naszej gminy, przebywające w

schronisku, zostały adoptowane.

52.Stan ludności na dzień 07.02 2018roku:

Lp.

Miejscowość

Mieszkańcy stali

Mieszkańcy czasowi

Razem

1.

Czarnowo

111

1

112

2.

Kozielice

580

18

598

3.

Łozice

277

2

279

4.

Maruszewo

54

6

60

5.

Mielno Pyrzyckie

276

4

280

6.

Przydarłów

110

0

110

7.

Rokity

83

7

90

8.

Siemczyn

191

7

198

9.

Tetyń

514

10

524

10.

Trzebórz

178

5

183

11.

Trzebórz-Podborze

8

0

8

12.

Zadeklino

10

0

10

13.

Załęże

164

4

168

 

RAZEM

2556

64

2620

 

- Urodzenia - 4 osoby

- Zgony - 7 osób

- Zameldowania ogółem - 16 osób ( w tym 5 czasowe)

- Wymeldowania ogółem - 17 osób ( w tym 14 osób z pobytu stałego)

- Ilość wydanych dowodów osobistych – 157 szt.

53. Zawodnicy Klubu Husaria Fight Team Kozielice uczestniczyli:

- 17.02.2018r. Karlino Wojewódzka Olimpiada Młodzieży

 

Poszczególne wyniki :

Grupa dzieci 07-08

Dziewczynki

30 kg VII miejsce Natalia Ziętara (HFT Kozielice- debiut)

33 kg VIII Sandra Nowak (HFT Kozielice – debiut)

41 kg II miejsce Wiktoria Pacyna (HFT Kozielice) , III miejsce Hania Sarba (HFT Kozielice – debiut)

62 kg I miejsce Karolina Łopata (HFT Kozielice)

Chłopcy

41 kg III miejsce Ernest Nowak (HFT Kozielice)

57 kg I miejsce Grzegorz Łukiewicz (HFT Kozielice)

Grupa młodzik 04-06

Młodziczki

36 kg II miejsce Natalia Kochanowska, III miejsce Natalia Skrobisz (debiut – obydwie HFT Kozielice)

42 kg II miejsce Wiktoria Szydło (HFT Kozielice – debiut)

62 kg II miejsce Aleksandra Furtak (HFT Kozielice)

Młodzicy

38 kg I miejsce Filip Wójciak (HFT Kozielice)

41 kg V miejsce Jakub Cichoński (HFT Kozielice – debiut)

44 kg III miejsce Hubert Wiatrzyk (HFT Kozielice – debiut)

48 kg II miejsce Bartosz Ochroński (HFT Kozielice)

52 kg II miejsce Oskar Nowakowski (HFT Kozielice)

57 kg II miejsce Eryk Pacyna (HFT Kozielice)

62 Kg I miejsce Wiktor Zawadzki (HFT Kozielice)

68 kg V miejsce Piotr Cichoń (HFT Kozielice)

75 kg I miejsce Kacper Krawczak (HFT Kozielice)

Klasyfikacja drużynowa grupa Dzieci:

1 Feniks Pesta Stargard

2 ZKS Koszalin

3m - Husaria Fight Team

4 AKS Białogard

5 LKS Spartakus Pyrzyce

6 MLUKS Karlino

Młodzik

1m - Husaria Fight Team

2 ZKS Koszalin

3 AKS Białogard

4 MLUKS Karlino

5 LKS Spartakus Pyrzyce

6 Feniks Pesta Stargard

- 03.03.2018r. Świdwin Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w grupie kadet, junior oraz młodzieżowiec.

Kadetki

65 kg I miejsce Amelia Kuraszewska, II miejsce Eryka Wizjan (HFT Kozielice)

Kadeci

65 kg III miejsce Eryk Rzeszewski (HFT Kozielice)

Juniorzy

85 kg I miejsce Mateusz Kwiecień (HFT Kozielice)

Drużynowo kadetki/Juniorki

I miejsce MLUKS Karlino

II miejsce Feniks Pesta Stargard

III miejsce Husaria Fight Team

- 09-11.03.2018r. Łuków eliminacje kadetek do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

65 kg III miejsce Amelia Kuraszewska VII miejsce Eryka Wizjan

Obie zawodniczki zakwalifikowały się na OOM kadetek, która odbędzie się 20-22.05.2018 w Krotoszynie.

- 16-18.03.18 odbywały się eliminacje kadetów do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

na które wybrał się trener Wojciech Antczak wraz z debiutującym w tej kategorii wiekowej

brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików 2017r. Erykiem Rzeszewskim.

Eryk debiutował w kategorii 65 kg, która jak na pierwszy raz okazała się za mocna dla

niego i po dwóch ciężkich walkach, które przegrał na punkty jak się okazało z późniejszym

zwycięzcą i brązowym medalistą turnieju, odpadł z turnieju i niestety nie zobaczymy w

tym roku żadnego Husarza wśród chłopców na najważniejszej imprezie w kraju.

- 24-25.03.2018r. Turniej młodzików w Teresinie gdzie wystartowało łącznie 171

zawodników z klubów Polski oaz zjawiły się takie Państwa jak Litwa, Rosja, Ukraina,

Niemcy jak i po raz pierwszy w historii klubu do walki stanęła reprezentacja naszego kraju,

w której występował nasz zawodnik Eryk Rzeszewski. W turnieju młodzików w kategorii

48 kg startuje Oskar Nowakowski, który przegrywa walkę o brązowy medal, ale po drodze

pokonując również mocnych rywali z Litwy i Ukrainy, 57 kg Eryk Pacyna toczy dwie

mordercze wysiłkowo walki, z których niestety schodzi przegrany i odpada z turnieju.

Drugi w tej kategorii Wiktor Zawadzki wygrywa pierwszą walkę, aby później ulec w

dwóch kolejnych i odpada z turnieju. 65 Kg Eryk Rzeszewski, jako reprezentant kraju

przegrywa dopiero walkę półfinałową i w walce o brąz spotyka się z reprezentantem Litwy

nie dając mu szans i zdobywa jedyny brązowy medal w tym dniu dla Klubu i kolejny

dla reprezentacji. Waga cięższa, gdzie swoje boje toczy Kacper Krawczak 75 kg, po

dobrej passie przegrywa walkę o brązowy krążek i zajmuje również wysokie 5 miejsce w

turnieju.

54. Przygotowano i opracowano dokumenty na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie

pomocy w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego Działanie RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej,

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji: „Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce – Tetyń skrzyżowanie z drogą na dz. 676 i 18/1” koszt sporządzenia dokumentacji 17 500,00 zł

- Studium Wykonalności dla projektu „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń” koszt sporządzenia dokumentacji 6 273,00 zł.

55. Przygotowano wniosek o przyznanie pomocy w ramach RPO WZ 2014-2020, nabór

 1. „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
  i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”, w dniu 02-03-2018r.

wniosek został opublikowany w systemie LSI2014, w dniu 07-03-2018r. wniosek został

złożony osobiście w siedzibie UM. Tytuł projektu: „Zaprojektowanie i budowa ścieżki

rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń”

całkowity koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich 5 043 302,31 zł, wnioskowane

dofinansowanie 4 538 972,07 zł co stanowi 90%. Okres realizacji projektu 2019-2022.

56. W dniu 22-03-2018r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozostawieniu

bez rozpatrzenia wniosku o dotację w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i

spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt.:

„Zagospodarowanie terenu przy jez. Sitno w Załężu oraz jez. Czarne w Czarnowie, gmina

Kozielice”, koszt realizacji operacji to kwota 254 828,91 zł, wnioskowana dotacja

99 930,00 zł. Wniosek nie spełnił warunków dla uzyskania pomocy – brak uzyskanych

decyzji/pozwoleń na realizację operacji.

57.Opieka społeczna:

Wpłynęło:

 • 51 wniosków o pomoc społeczną, w tym wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia wychowawcze, rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.

Wydano:

 • 48 decyzji administracyjnych

 

W okresie między sesyjnym przeprowadzono 32 wywiady środowiskowe.

Wypłacono świadczeń pieniężnych ogółem:

 • 288.060,00 zł, w tym kwota: 149.000,00 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

 

Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, tj. wydatkowano:

 

a/ styczeń 2018: 132.226,00 zł dla 268 dzieci;

b/ luty 2018: 132.163,00 zł dla 267 dzieci;

c/ marzec 2018: 133.982,00 zł dla 268 dzieci;

--------------------------------------------------

398.371,00 zł.

 

58.Szkoła Podstawowa.

 • 09.02.2018r. – organizacja nocowania w szkole uczniów kl. V.
 • 09.02.2018r. – organizacja przez Samorząd Uczniowski dyskoteki szkolnej.
 • 12.02.2018r. i 19.02.2018r. – „Trening rozmowy” – gra edukacyjna mająca na celu

usprawnienie umiejętności komunikacyjnych rodziców. Prowadzący: Teresa Mamos,

Anna Bajon.

 • 15.02.2018r. – wizyta fotografa w szkole.
 • 15.02.2018r. – udział nauczyciela doradcy zawodowego w szkoleniu w ramach współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.
 • 19.02.2018r. – udział nauczyciela matematyki w szkoleniu „Uczymy działań na liczbach dodatnich i ujemnych”.
 • 21.02.2018r. – wizyta Zespołu Szkół Nr 2 u uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.
 • 23.02.2018r. – udział dyrektora i nauczycieli matematyki w konferencji „Matematyka – jak uczyć efektywnie i ciekawie”.
 • 28.02.2018r. – zebranie Rady Rodziców.
 • 01.03.2018r. – wizyta prokuratora rejonowego w ramach cyklu spotkań „Prokurator bliżej dzieci”.
 • 01.03.2018r. – koncert profilaktyczny dla uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej i II-III dotychczasowego gimnazjum.
 • 2-3.03.2018r. – udział trzech nauczycieli w warsztatach dla liderów Klubu Szkół Uczących Się organizowanych przez CEO w Warszawie. Szkolenie w zakresie praktyk służących doskonaleniu nauczania, uczenia się uczniów.
 • 5-6-7.03.2018r. – organizacja Rekolekcji Wielkopostnych.
 • 06.03.2018r. – udział dyrektora i wicedyrektora w szkoleniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu organizacji egzaminów gimnazjalnych.
 • 06.03.2018r. – wizyta przedstawicieli LO w Pyrzycach u uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.
 • 07.03.2018r. – udział dyrektora w szkoleniu org. przez KO Szczecin „Jak zrozumieć dziecko i zmotywować je do działania”.
 • 12.03.2018r. – udział nauczycieli matematyki w szkoleniu „Bryły”.
 • 13.03.2018r. – organizacja Wizyty studyjnej. Naszą Szkołę odwiedziło 26 nauczycieli. Ze Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie (2 osoby), Szkoły Podstawowej w Drawnie (4 osoby), Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stargardzie (19 osób). W spotkaniu uczestniczyła również Irena Warcok – asystentka CEO w Warszawie. Nauczyciele mieli możliwość obserwacji pracy zespołów zadaniowych DAN, obserwacji lekcji, rozmowy poobserwacyjnej pod kątem zadania edukacyjnego.

Każdy uczestnik obserwował dwa wybrane przez siebie zajęcia lekcyjne. Kolejnym etapem w spotkaniu otwartym było przeprowadzenie warsztatów DAN z wykorzystaniem nagrania wideo. Warsztaty przeprowadziły Urszula Jackowska i Beata Ludwiczak – liderki DAN w Szkole Podstawowej w Kozielicach. Warsztat przeprowadzono z wykorzystaniem lekcji matematyki nagranej podczas spaceru obserwacyjnego. Liderki zaprezentowały praktykę doskonalenia nauczania wypracowaną i upowszechnioną przez program Szkoła Ucząca Się, a stosowaną przez współpracujących ze sobą nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kozielicach.

Podczas warsztatu:

 • omówiono etapy doskonalącej analizy nauczania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki każdego z etapów oraz narzędzia stosowane w praktyce,
 • przeprowadzono rozmowę przedobserwacyjną na forum,
 • dokonano obserwacji nagrania pod kątem zadania edukacyjnego,
 • dokonano analizy fragmentu lekcji – przygotowanie do rozmowy poobserwacyjnej,
 • przeprowadzono rozmowę poobserwacyjną,
 • omówiono plan przyszłych działań.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość wglądu do dokumentacji prowadzonej przez zespoły DAN, OK zeszytów i innych materiałów powstałych w wyniku realizacji działań w ramach Szkoły Uczącej Się.

Spotkanie upłynęło w miłej i twórczej atmosferze. Dostarczyło energii i zapału nauczycielom poszukującym pomysłów na zmianę stylu pracy z uczniami.

 

 • 14.03.2018r. – wizyta przedstawicieli ZS Nr 4 ze Szczecina u uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.
 • 14.03.2018r. – udział uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum w Targach Edukacji w Pyrzycach.
 • 14.03.2018r. – udział pedagoga szkolnego w spotkaniu pedagogów w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
 • 15.03.2018r. – wyjazd uczniów na film „Cudowny chłopak” do PDK Pyrzyce.
 • 17.03.2018r. – udział uczniów w I Powiatowym Konkursie Matematycznym Powiatu Pyrzyckiego w Lipianach.
 • 19.03.2018r. – udział dyrektora w szkoleniu „ODO zgodnie z RODO”.
 • 20.03.2018r. – udział logopedy szkolnego w konferencji nt. „Wzmocnienia wychowawczej roli szkoły w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.
 • 23.03.2018r. – udział dyrektora w spotkaniu Rady Edukacyjnej KO Szczecin.
 • 23.03.2018r. – organizacja nocowania uczniów kl. IV szkoły podstawowej.
 • 04.04.2018r. – szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej dot. procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
 • 06.04.2018r. – zebranie Rady Rodziców.
 • 11.04.2018r. – wizyta promocyjna LO Pyrzyce i Zespołu Szkół Nr 2 z rodzicami uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.
 • 12.03.2018r. – udział nauczycieli w szkoleniu z obsługi tablicy interaktywnej.
 • 13.03.2018r. – udział nauczyciela matematyki w III Ogólnopolskim Kongresie dla Nauczycieli Matematyki. Nowe technologie na lekcjach matematyki jako narzędzie realizacji podstawy programowej.
 • 16.04.2018r. – udział nauczyciela matematyki w szkoleniu „Wyrażenia algebraiczne”.
 • 16.04.2018r. – udział dyrektora szkoły w spotkaniu org. przez KO Szczecin pn. „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.

 

 

Spotkania, wyjazdy Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego

 

 1. r. - posiedzenie Komisji Oświatowej,

- spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Doradztwa Podatkowego „EOL”

w Szczecinie dotyczące postępowania podatkowego – elektrownie wiatrowe,

- zebranie wiejskie w Kozielicach,

- spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Pyrzycach,

16.02.2018 r . - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

- posiedzenie Komisji Budżetowej,

19.02.2018 r . - Sesja Rady Gminy Kozielice,

 1. r. - spotkanie z GDDKiA w Szczecinie w sprawie udrożnienia przepustów na

drodze S3 i wybudowania kładki na drodze S3 między Kozielicami, a

Siemczynem,

 1. r. - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – spotkanie z rolnikami,

- spotkanie z przedstawicielem Spółki DINO POLSKA w sprawie lokalizacji

sklepu na terenie gminy Kozielice,

 1. r. - czytanie bajek dla dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w

Kozielicach,

 1. r. - spotkanie w PPK w Pyrzycach w sprawie wywozu śmieci z cmentarzy,

- spotkanie w PUP w Pyrzycach w sprawie organizacji robót publicznych,

 1. r. - Zarząd Gminny OSP w Przydarłowie,
 2. r. - Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w Kozielicach,
 3. r. - spotkanie z sołtysami,

- Załęże – zebranie spółek wodnych,

 1. r. - Tetyń, Trzebórz – zebranie spółek wodnych,
 2. r. - Mielno Pyrzyckie – zebranie spółek wodnych,
 3. r. - spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Doradztwa Podatkowego „EOL”

w Szczecinie dotyczące postępowania podatkowego - elektrownie wiatrowe,

- Chociwel – zebranie członków stowarzyszenia „WIR”,

 1. r. - wyjazd do Notariusza w Pyrzycach w sprawie podpisania aktu notarialnego

z Panem Edwardem Stachowiczem,

 1. r. - spotkanie z Wicestarostą Bartłomiejem Królikowskim i posłem Sylwestrem

Chruszczem,

 1. r. - wyjazd do Notariusza w Pyrzycach w sprawie podpisania aktu notarialnego

z Panem Alojzym Olejniczakiem,

 1. r. - udział w festynie kulturalno-rekreacyjnym pn. „NA CYGAŃSKĄ NUTĘ” w

GOK w Kozielicach,

 1. r. - spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach,

- spotkanie z przedstawicielem Spółki DINO POLSKA w sprawie lokalizacji

sklepu na terenie gminy Kozielice,

 1. r. - spotkanie z przedstawicielami firmy ELBUD w sprawie postępu prac

przygotowawczych do budowy linii wysokiego napięcia,

 1. r. - Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu w Pyrzycach,
 2. r. - spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania budowy

kanalizacji gminnej,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 24-05-2018 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2018 13:56