Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/222/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice, nieruchomości rolnej – działka nr 402 o powierzchni      0,3952 ha położonej w obrębie geodezyjnym Tetyń stanowiącej własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na teren rekreacyjno –            sportowy w Tetyniu. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW SZ2T/00008472/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy        w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

 

§ 2. Lokalizację działki, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Gmina Kozielice zwróciła się z zapytaniem o zakup działki nr 402 o pow. 0,3952 ha położonej w miejscowości Tetyń do właścicieli działki. Ww. nieruchomość przylega bezpośrednio do działek nr 401/1 i 400/2, o które Gmina Kozielice wnioskuje do KOWR o nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na jej zbycie. Nabycie ww. działki do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice, znacznie uatrakcyjni i da większe możliwości na powstanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Tetyń i udogodni mieszkańcom miejscowości do jej korzystania.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) wymienia katalog spraw należących do wyłącznej właściwości rady gminy, do których należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 03-07-2018 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2018 09:26