Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXIII/225/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr XXXIII/225/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018r. ,poz.994 ) oraz art.4 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2016r.poz.902, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz .U. z 2018r.poz.936) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§.1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Panu Piotrowi Rybkowskiemu - Wójtowi Gminy w następującej

wysokości:                                                                                                                                                        - 12.100,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze                                                                                                                                  - 5.900,00;

- dodatek funkcyjny                                                                                                                                               - 1.900,00;

- dod. specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                   - 3.120,00;

-dod. za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego                                                                 - 1.180,00;

 

§.2 Traci moc uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Grupa radnych Rady Gminy Kozielice wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy ( zgodnie § 34 pkt 4 Statutu Gminy Kozielice- Uchwała nr III/30/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 3 radnych) o zmianę na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wynagrodzenia Wójtowi Gminy Kozielice, w zakresie zwiększenia dodatku specjalnego do wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku jest uzależniona od wyników i zwiększonego nakładu pracy. We wniosku zostało wskazane również zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 5.800,00 do kwoty 5.900,00.Wniosek został umotywowany zwiększeniem nakładu pracy przez Wójta Gminy Kozielice poprzez nadzór i koordynowanie całości spraw związanych z prowadzonymi inwestycjami, na terenie Gminy Kozielice ,jak również, zwiększeniem obowiązków oraz podejmowaniem natychmiastowych decyzji wynikających z sytuacji kryzysowych (podtopienia dróg i mieszkań), wymagających natychmiastowego podjęcia działań i decyzji.

Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,poz.902) prawo do dodatku specjalnego mają zagwarantowane osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza. z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018r.,poz.936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ,została określona wysokość dodatku specjalnego co najmniej 20% i nieprzekraczającego 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.,poz.994) wymienia katalog spraw należących do wyłącznej właściwości Rady Gminy do których należy między innymi ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 03-07-2018 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2018 09:59