Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/227/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/227/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( Dz. U z 2018 r. poz. 994 z zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.780.000,00 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 6050 1.750.000,00 zł

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 30.000,00 zł

 

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 30.000,00 zł

 

§ 3

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę

1.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

§ 4

Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.923.855,23 zł, który będzie

sfinansowany: przychodem z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł,

oraz wolnymi środkami w kwocie 923.855,23 zł.

 

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu

budżetu jednostki samorządu Terytorialnego się do kwoty 2.000.000,00 zł.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wprowadza się zmiany do budżetu związane z inwestycją Kanalizacja i przyłącza

kanalizacyjne w Mielnie w związku z rozłożeniem inwestycji na dwa etapy.

W roku budżetowym 2018 I etap kwota 2.000.000,00 zł w całości sfinansowany z

pożyczki.

Zmniejsza się więc wydatki, przychody i deficyt o kwotę 1.750.000,00 zł.

Przenosi się kwotę 30.000,00 zł z rozdziału 75702 do rozdziału Ochotnicze Straże

Pożarne jako zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji MSW i A.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/227/18

z dnia 25. 06.2018 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

 

L.p

 

Treść

 

Klasyfikacja

§

 

Kwota

 

1

2

3

4

 

1

 

Przychody ogółem:

 

 

3.416.855,23

1.1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 

952

 

2.000.000,00

 

1.2

 

Wolne środki

 

950

 

1.416.855,23

 

 

2.

 

Rozchody ogółem:

 

 

493.000,00

 

2.1

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

992

 

493.000,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 06-07-2018 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2018 08:44