Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XXXV/246/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała NR XXXV/246/18

Rady Gminy Kozielice

z dnia 12 października 2018 roku

 

w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016r., poz. 487; z 2017 r. poz. 181, 2245 i 2439; z 2018 r. poz. 310, poz. 650) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się na terenie Gminy Kozielice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 15;
 2. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu – 15;
 3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 15;

 

§ 2.

 

Ustala się na terenie Gminy Kozielice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 10;
 2. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu – 5;
 3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 5;

 

§ 3.

 

Ustala się na terenie Gminy Kozielice następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego oraz placów zabaw.
 2. Przy obliczaniu odległości punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży od miejsc i obiektów chronionych, bierze się pod uwagę odległość liczoną najkrótszą drogą dojścia pieszego ciągiem dróg publicznych, od drzwi wejściowych tych miejsc chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy na postawie art. 12.1, ustala w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:

 1. Poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;
 2. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 3. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2, Rada Gminy ustala w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Projekt uchwały został wcześniej przedłożony do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Kozielice, w myśl art. 18 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy. Sołectwa nie wniosły uwag.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 23-10-2018 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 12-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2018 13:30