Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry

Uchwała nr II/8/18

Rady Gminy Kozielice

z dnia 30 listopada 2018 roku

 

 

uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 994,ze zm. ) oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2851 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.11.2018 r.

Rada Gminy Kozielice podjęła uchwałę Nr XXXIII/219/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Po podjęciu uchwały o wyjściu ze Związku Gmin Dolnej Odry i analizie prawnej konsekwencji realizacji wcześniej wymienionej uchwały, należy stwierdzić, iż wystąpienie Gminy Kozielice ze Związku Gmin Dolnej Odry spowoduje konieczność rozliczenia Gminy Kozielice i Związku Gmin Dolnej Odry. Na podstawie § 11 ust. 3 statutu, Związek może zażądać od Gminy Kozielice, aby ta w dalszym ciągu uczestniczyła w wykonywaniu umowy, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z Konsorcjum ATF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (poprzednia nazwa PHU EKO FIUK SP. K.) i SPÓŁKĄ GMIN DOLNEJ ODRY.

Wystąpienie ze Związku spowoduje też, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Gmina Kozielice będzie musiała wykonywać samodzielnie zadania w zakresie odbioru odpadów. W praktyce oznacza to, że Gmina będzie miała obowiązek zawarcia umowy świadczenia usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, to zaś wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniając dodatkowo rozporządzenia Ministra Środowiska obowiązujące od 1 lipca 2017 r. , w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – wprowadzony zostanie obowiązek gromadzenia dodatkowej frakcji odpadów biodegradowalnych. Obowiązek taki wpłynie na zmianę warunków odbioru odpadów i tym samym wpłynie na wzrost ceny za odbiór odpadów.

Analizując powyższe, Rada Gminy Kozielice uchyla uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry do czasu zakończenia umowy zawartej pomiędzy Zawiązkiem Gmin Dolej Odry, a PHU EKO FIUK SP. K.( obecnie ATF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ZGDO. Jednocześnie zobowiązać ZGDO do ciągłych starań poprawy Funkcjonowania Związku pod kątem finansowym, z jednoczesnym dostarczaniem comiesięcznych sprawozdań finansowych funkcjonowania ZGDO Radzie Gminy Kozielice.

 

W ZAŁĄCZNIKU WYKAZ IMIENNEGO GŁOSOWANIA RADNYCH GMINY KOZIELICE

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 04-12-2018 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 14-12-2018 12:10