Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice w okresie międzysesyjnym 18.08.2018 r. - 30.09.2018 r. 2019-09-25 10:26
dokument Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2019-01-15 14:32
dokument Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2019-01-15 14:21
dokument Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 2019-01-15 13:53
dokument Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2019-01-15 13:41
dokument Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice gmina Kozielice 2019-01-15 13:27
dokument Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 2019-01-15 13:17
dokument Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego 2019-01-15 13:09
dokument Protokół z obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 20 grudnia 2018 roku 2019-02-11 11:01