Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego

Uchwała Nr III/9/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego: „Czerńsko” jezioro na „Czarne” jezioro.

 

§ 2

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 166 z późn. zm.), urzędowa nazwa obiektu fizjograficznego jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położony obiekt. Rada Gminy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej na pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy obiektu fizjograficznego położonego na terenie gminy Kozielice jest potrzeba uporządkowania rozbieżności urzędowego nazewnictwa obiektów fizjograficznych, które wynikły po zweryfikowaniu owego nazewnictwa przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20.12.2018r.

 

 

GN.6810.10.3.2018.JZ

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

za pośrednictwem

 

Wojewody Zachodniopomorskiego

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

Wniosek

o dokonanie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego „Jezioro Czerńsko” na „Jezioro Czarne”

 

 

Rada Gminy w Kozielicach na podstawie art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami) zwraca się z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Czerńsko jezioro” na „Czarne jezioro”.

Przedmiotowe jezioro o powierzchni 31 ha, zlokalizowane jest w gminie wiejskiej Kozielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu jako działka nr 190 obręb 0001 Czarnowo, gmina Kozielice.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 166 z późn. zm.), urzędowa nazwa obiektu fizjograficznego jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położony obiekt. Rada Gminy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej na pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy obiektu fizjograficznego położonego na terenie gminy Kozielice jest potrzeba uporządkowania rozbieżności urzędowego nazewnictwa obiektów fizjograficznych, które wynikły po zweryfikowaniu owego nazewnictwa przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz zgłoszeniu konieczności jego uporządkowania przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 19 września 2018 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Kozielice dnia 20 września 2018 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2019 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2019 13:09