Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr III/10/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

Na odstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w związku z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Wraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka 155/32 o pow. 0,1393 ha położonej w obrębie Czarnowo, zapisana w księdze wieczystej nr SZ2T/00007530/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.

W dniu 25.09.2018 r. Pan Tomasz Bartkowski jako dzierżawca nieruchomości złożył wniosek o jej nabycie na własność.

W momencie wydzierżawienia ustalono następujący stan faktyczny: działka została wydzierżawiona 18.04.2002 r.; na gruncie tym był już budynek mieszkalny wzniesiony ze środków własnych dzierżawcy.

Dzierżawca w świetle art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ma roszczenie o wykup tej działki, jako że ma ona mniejszą wartość niż wzniesiony budynek.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-01-2019 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 20-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2019 13:17