Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019

Uchwała Nr IV/19/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r., poz. 994, ze zm. ) w związku z § 19 ust.5 Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 Nr 44, poz.763,nr 95 ,poz.1723, z 2012r poz.292.) Rada Gminy uchwala się co następuje:

 

§ 1 . Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Kozielicach na rok 2019, stanowiący załącznik do uchwały

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Rady Gminy wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PLAN PRACY RADY GMINY KOZIELICE NA ROK 2019

Lp.

Tematyka

Termin planowego odbycia sesji/miesiąc

I

1. .Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2018rok.

2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok ( w tym wykonanie budżetu.)

3.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozielice na rok 2019.

LUTY

II

1. Kalendarz imprez sportowych ,turystycznych i kulturalnych na 2019. 2. Informacja na temat utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2018

3.Sprawozdanie z działalności Placówek Kulturalno-Oświatowych za rok 2018

MARZEC/KWIECIEŃ

III

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2018

2.Udzielenielub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

3.Raport o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

4.Realizacja z wykonanych uchwał przez Wójta Gminy za pierwszy kwartał 2019 .

MAJ/CZERWIEC

IV

1.Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

2. Informacja w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie gminy Kozielice

3.Ocena działalności GOK za I półrocze 2019 roku

WRZESIEŃ

V

1.Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kozielicach do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, oraz sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 2018/2019

2.Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2019

2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2019

3.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019

4. Plan finansowy GOK na rok 2020

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

VI

1. Wprowadzanie zmian do budżetu gminy za rok 2019

2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady gminy na rok 2020

3 .Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2020

4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020

GRUDZIEŃ

 

Na poszczególnych sesjach oprócz ww. tematów Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy min. w zakresie:

- zmian w budżecie,

- gospodarki nieruchomościami,

- zagospodarowania przestrzennego gminy,

Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:

- działalności Wójta w okresie między

- stanie finansowym gminy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-01-2019 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 16-01-2019 14:11