Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019

Uchwała Nr IV/20/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 12.937.408,00 zł

z tego:

 1. dochody bieżące - 12.175.667,00 zł
 2. dochody majątkowe - 761.741,00 zł

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16.930.542,49 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące - 10.910.227,37 zł
 2. wydatki majątkowe - 6.020.315,12 zł

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.993.134,49 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek - 3 .500.000,00 zł

2. wolne środki - 493.134,49 zł

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 4.587.747,00 zł
 2. rozchody - 594.612,51 zł

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: - 46.350,00 zł

 1. ogólną w kwocie - 16.950,00 zł
 2. celowe w kwocie - 29.400,00 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 29.400,00 zł

 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, ( Załącznik Nr 4)

 

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie - 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( Załącznik Nr 5)

 

 1. Ustala się wydatki w kwocie (Załącznik Nr 5) - 40.000,00 zł

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie - 30.000,00 zł

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie - 10.000,00 zł

 

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 14.000,00 zł

z tytułu opłat i kar planowanych na podstawie Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 6)

2. Ustala się wydatki w kwocie -14.000,00 zł

planowane na podstawie Prawo ochrony środowiska ( Załącznik Nr 6)

 

§ 9 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik Nr 7)

w kwocie - 232.579,49 zł

1. w ramach funduszu sołeckiego -232.579,49 zł

 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3.500.000,00 zł

 

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 12. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

    a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 630.000.00 zł,

    b) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 900,00 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

    a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 30.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 10 DO POBRANIA

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 18-01-2019 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 18-01-2019 12:16