Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr VI/32/2019

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok .

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432) oraz § 56 ust. 2 Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach.. z 2019r. poz. 160), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy komisji Rewizyjnej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy Komisji wynikających z bieżącej działalności Wójta, Rady Gminy, Komisji Stałych.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/32/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14.02.2019 roku

 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 oraz poz. 1432) oraz § 56 ust. 2 uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach.. z 2019r. poz. 160) komisje podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy do zatwierdzenia

Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z przyjętymi planami pracy, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr VI/32/19 Rady Gminy w

Kozielicach z dnia 14.02.2019r.

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2019

 

LP.

Tematyka posiedzenia

 

Termin odbycia

Uwagi

I

1. Opracowanie Planu pracy komisji na rok 2019

2. Sprawy bieżące.

 

STYCZEŃ

 

 

 

 

 

II

1.Informacja o umorzeniach i odroczenia podatków, zaległości spółki „Felidion” za rok 2018.

2. Sprawozdanie z działalności OPS Kozielice za rok 2018.

3. Dochody i wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2018.

4. Sprawy bieżące.

 

 

LUTY

 

 

 

 

 

III

1.Analiza wszystkich kontroli ( NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Wojewódzki i Inne ) jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy, Szkoła, GOK… czy zostały wykonane „wnioski pokontrolne.

2. Wydatki poniesione na działalność GOK w Kozielicach.

3. Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych za rok 2018.

4. Zbadanie przyczyn wypadku budowlanego na świetlicy w Trzeborzu

5. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 

 

 

 

IV

1. Kontrola wydatków na działalnośc OSP Tetyń za rok 2018 – wyjazd do Tetyń.

2. Wykorzystanie dotacji w gminie Kozielice przez organizacje społeczne działające na terenie gminy – Stowarzyszenie Husaria.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

V

1. Kontrola procedury przetargowej, świetlicy w Mielnie.

2. Wydatki ponoszone na dożywianie dzieci

3 . Sprawy bieżące

 

MAJ

 

 

 

 

VI

1. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2018

2. Protokół oceniający pracę Wójta przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3 .Ocena pracy Wójta pod kątem udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kozielice za rok 2018

5.Sprawy bieżące.

 

 

 

 

MAJ

 

 

 

VII

1. Kontrola procedury przetargowej, kanalizacji w Mielnie ( cała dokumentacja)

2. Wyjazd do Mielna Pyrzyckiego celem skontrolowania zakresu prac przy kanalizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Mielnie.

3. Sprawy bieżące.

 

CZERWIEC

 

 

 

 

VIII

1. Kontrola szkoły podstawowej ( Remonty ) pod kątem nowego roku szkolnego

2. Kontrola Domu Kultury w Kozielicach, Tetyniu i wybranych świetlic ( remonty. wyposażenie ). Wydatki poniesione na GOK Kozielice. a I półrocze 2019

3. Ocena żniw na terenie gminy w roku 2019.

4. Sprawy bieżące

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ

 

 

 

IX

1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

2. Kontrola wydatków Urzędu Gminy ( wybrany miesiąc ).

3. Kontrola i realizacja wpływów z Hali Sportowej za 8 miesięcy. 4. Sprawy bieżące

 

WRZESIEŃ

 

 

 

X

1. Kontrola wydatków Komisji ds. Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi za I półrocze – Bank Żywności. Kryteria przyznawania darmowych paczek żywnościowych.

2. Kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Kozielice.

3. Kontrola realizacji Uchwał Rady Gminy.

4. Sprawy bieżące.

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

XI

1. Kontrola sprzedaży mienia Gminy.

2. Kontrola i realizacja wpływów z najmu i dzierżawy mienia Gminy.

3. Kontrola wybranych postępowań w zakresie zamówień publicznych ( nieruchomości, usługi, inwestycje ).

4. Sprawy bieżące.

 

 

LISTOPAD

 

XII

1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

3. Pozyskanie środków unijnych i pozarządowych w roku 2019.

4. Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Waldemar Baran

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-02-2019 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 28-02-2019 12:32