Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/34/2019

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 14 lutego 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432) oraz § 56 ust. 2 Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach.. z 2019r. poz. 160), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Kozielice na 2019 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

1. Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 1

 

2. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - załącznik nr 2

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/34/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 14 .02.2019 roku

 

Zgodnie z art. 21ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 oraz poz. 1432) oraz § 56 ust. 2 uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach.. z 2019r. poz. 160) komisje podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy do zatwierdzenia

Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z przyjętymi planami pracy, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik nr 1 do uchwały VI/34/19 Rady Gminy

w Kozielicach z dnia 14.02.2019 r.

 

Plan Pracy

Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2019

Lp.

Tematyka

 

Termin posiedzenia

uwagi

 

I

1.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019

2. Sprawy bieżące

 

LUTY

 

 

 

II

1. Analiza kosztów i stan utrzymania oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy – plany modernizacji.

2. Ocena działalności OPS za 2018.

3. Gospodarka odpadami w roku 2019, (podsumowanie roku 2018).

4.Opiniowanie bieżących propozycji uchwał Rady Gminy

 

 

 

 

MARZEC/KWIECIEŃ

 

 

III

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

2.Udział środków własnych Gminy w finansowaniu Jednostek Organizacyjnych Gminy.- wydatki na GOK

4. Sprawy bieżące – wolne głosy i wnioski.

 

 

 

MAJ/CZERWIEC

 

 

IV

1. Analiza projektu budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

2.Ocena realizacji wpływów z podatków za I półrocze 2019r.

3. Zakres i przebieg realizacji remontów i inwestycji w gminie.

4.Opiniowanie bieżących propozycji uchwał Rady Gminy

 

 

WRZESIEŃ

 

 

V

1. Wnioski komisji do budżetu gminy na 2020 rok.

2.Podatki i opłaty lokalne na rok 2020

3. Przygotowanie do zimy 2019/2020

4. Opiniowanie bieżących propozycji uchwał Rady Gminy

 

PAŹDZIERNIK

 

 

VI

1. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy na rok 2020

2. Opiniowanie bieżących propozycji uchwał Rady Gminy

LISTOPAD

 

 

VII

1.Projekt budżetu Gminy na 2020 r.

2.Plan pracy komisji na 2020r.

3. Opiniowanie bieżących propozycji uchwał Rady Gminy.

GRUDZIEŃ

 

 

W miarę potrzeb omawiania materiałów na sesję i spraw bieżących lub odbycia wspólnego posiedzenia z inną komisją; tematy i terminy spotkań komisji mogą ulec przesunięciom.

 

Przewodniczący Komisji

Dariusz Zybała

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/34/19 Rady Gminy

w Kozielicach z dnia 14.02.2019 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ,KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

NA ROK 2019

 

Lp.

Termin

 

Tematyka

 

1.

 

Luty

 

1.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2019

2.Sprawy bieżące.

 

 

2.

 

 

Marzec/kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2018

- w tym utrzymanie sióstr opiekunek.

2. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2019

3 Sprawozdanie z działalności placówek Kulturalno –Oświatowych za rok 2018

4. Sprawy bieżące

 

3.

 

Maj/Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2018

2. Informacja na temat udzielonych dotacji na działalność stowarzyszeń działających na terenie gminy.

3. Informacja na temat działalności stowarzyszeń na terenie gminy Kozielice

4. Sprawy bieżące.

 

 

 

4

 

 

 

Wrzesień

 

 

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018

2.Program organizacji pracy w Szkole w roku szkolnym 2019/2020

3. Sprawozdanie z działalności przedszkola.

4. Informacja na temat organizacji dożywiania dzieci

5. Informacja na temat organizacji dowozu dzieci do Szkoły

6..Sprawy bieżące

 

 

 

5.

 

 

Październik

 

 

 

 

1. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2018/2019

2. Podatki i opłaty lokalne na rok 2020

3. Projekt planu finansowo-rzeczowego placówek Kulturalno-Oświatowych na rok 2020

4. Wnioski i założenia do budżetu Gminy na rok 2020 w tematach dotyczących komisji

5.Sprawy bieżące

 

6.

 

Listopad

1.Dyskusja nad projektem budżetu Gminy na rok 2020

2. Sprawy bieżące

7.

 

Grudzień

 

 

 

1.Opiniowanie projektu budżetu na rok 2020

2.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020

3.Sprawy bieżące

 

W miarę potrzeb omawiania materiałów na sesję i spraw bieżących lub odbycia wspólnego posiedzenia z inną komisją; tematy i terminy spotkań komisji mogą ulec przesunięciom.

 

Przewodnicząca Komisji

Paulina Mikołajczyk

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-02-2019 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 28-02-2019 13:25