Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad VII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 07 marca 2019 roku

Protokół Nr 7

z  obrad VII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 07 marca  2019 roku.

 

Obrady VII Sesji zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy i odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach  , trwały od godz.1300 do godz.1420 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, ponieważ w obradach  uczestniczy 14 radnych na stan ustawowego  składu rady 15.

 

Nieobecni :Marcin Kuchta

Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił porządek obrad VII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zadał pytanie, czy ktoś ma wnioski do porządku obrad.

Głos zabrali:                                                                                                                                                             

Robert Sójka  -  proponuję o wpisanie do porządku obrad punkt o treści  ;”dopłata do wody.”

Leszek Karpiński – wnioskodawcą dzisiejszej sesji jest Wójt Gminy i to wnioskodawca może zdecydować o zmianie porządku obrad:

Lech Karpiński  -  dzisiejsza sesja nie powinna nosić znamiona Nadzwyczajnej , data na kopercie jest 27.02.2019. , a statut mówi, że sesja nadzwyczajna powinna być zwołana w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o zwołanie sesji

Wójt Gminy -  Nie ma potrzeby zmiany porządku posiedzenia, można dyskusję  o dopłacie do  wody poprowadzić przy punkcie 3-   projektu uchwały: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad VII Sesji. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, przeciw głosowało 2 radnych. Porządek obrad VII Sesji  został przegłosowany i przyjęty większością głosów za”.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie  obrad  VII Sesji   i stwierdzenie prawomocności .

 

2.Projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy na rok 2019

dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

3.Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kozielice na 2020 rok

dyskusja, b) podjęcie uchwały

 

4.Zakończenie obrad   VII Sesji Rady Gminy.

 

Ad.2 Projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy na rok 2019

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 i otworzył dyskusję.

Głos zabrali:

Wójt Gminy -  w  uzasadnieniu tam gdzie jest zapis modernizacja świetlicy w Załężu dotychczasowa kwota 218.000,00 zł –dokonać zmiany   na  208.000,00 zł,  i dopisać jedna pozycje o treści  - wykup nieruchomości   -kwota: 10.000,00 zł

Lech Karpiński  -   modernizacja świetlicy w Załężu, jakie  powody

                          -   zagospodarowanie plaży w Czarnowie

                          -   wynagrodzenie w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy  -    Mamy modernizację świetlicy w Mielnie  nie wiedzieliśmy jaka będzie wycena  po przetargu zaplanowane środki były większe  , więc kwota 1.300.000,00 zł jest rozdysponowana  według pozycji umieszczonych w  uzasadnieniu.,  nie wiemy jeszcze jaki będzie koszt inwestorski.- -wynagrodzenia pracowników mamy trzech pracowników ,którzy wydają decyzję , a otrzymują minimalne wynagrodzenia.

Lech Karpiński  - ile    wyniesie rozbudowa w Mielnie

Wójt Gminy – około 4mln.

Dariusz Zybała   - jaki koszt modernizacji świetlicy w Załężu.

Jolanta Wnuk  - my jako Kozielice  nie mamy świetlicy, wygląd naszego GOK, dzieci przewracają się  na dziurach.

Wójt Gminy  - proszę nie mówić ,że Kozielice są pozostawieni sami sobie, nikt nie chce  sołectwu zabrać  funduszy.

Łukasz Posyniak – porozmawiajmy o dopłacie do wody i my jako radni możemy zdecydować o dopłacie

Wójt Gminy – proszę o propozycję

Robert Sójka  - Pan bez wiedzy Rady Gminy nie konsultując  z nikim tak ważny temat cen wody podjął sam, bez naszej woli, taką decyzję bez dyskusji.

Wójt Gminy – smutne to co radny mówi, jak sobie przypominam na komisji , czy też na sesji była woda, że schodzimy z dopłaty.

Lech Karpiński – wniosek o zamontowanie lampy w Trzeborzu koło  państwa Szczepkowskich, od roku 2012 oczekują na lampę.

Wójt Gminy – nie będziemy zakładać lamp gdzie nikt nie mieszka.

Jacek Benka  - w sprawie  dopłaty do ścieków.

Waldemar Baran -  przedstawienie informacji na jakiej zasadzie jest ustalana cena  wody .

- wynagrodzenia pracowników – jak to będzie wyglądać(Kumulacja)

Łukasz Posyniak – wróćmy do tematu dopłat do wody – proponuję zapisać kwotę 40.000,00 zł.

Ewelina Michalczyk -   zakup świetlicy w Maruszewie –tam nie ma dzieci ,

Wójt Gminy – świetlica nie tylko  jest dla dzieci , dla dorosłych  również.

Lech Karpiński – proszę o wskazanie ,gdzie można  zmienić wydatki z przeznaczeniem na dopłatę do wody.

Wójt Gminy  - może  zdjąć ze świetlicy w Załężu. proponuję   zmniejszyć kwotę na świetlicę w Załężu o kwotę  40 tyś i dopisanie do  dopłat do dowozu ścieków i wody  -będzie to kwota 100.000,00 zł

Robert Sójka – oczyszczalnia w Rokitach jak to ma wyglądać ,kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie.

Wójt Gminy – Urząd będzie właścicielem oczyszczalni.

- Czarnowie chodzi o kwotę 20.000, 00 na  plaże.

Wniosek Posyniaka  o ujęcie w  kwoty 100.000,00 zł na  dopłatę do dowozu ścieków i wody poddano pod  głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za wnioskiem głosowało 14 radnych. Poprawki do uchwały zostały przegłosowane i przyjęte jednomyślnie

Po przegłosowaniu poprawek do projektu uchwały i naniesieniu poprawek Przewodniczący rady Gminy  projekt uchwały poddał pod głosowanie. Głosowanie nad przyjęciem  uchwały odbywało się imiennie.  Uchwała została przegłosowania i większością głosów „za” przyjęta. Głosów „za” było-4 , przeciw i wstrzymujących  nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.3  Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kozielice na 2020 rok.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały  i tworzył dyskusję

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy – poinformował, że  do końca marca musimy podjąć uchwałę, czy fundusz sołecki  jest wyodrębniony ,czy nie, co roku będzie robiony odpis na sołectwa.

 

Jolanta Wnuk – czy zdarzały  się  przypadki ,że fundusz nie został wykorzystany.

Jolanta Szczędor – tak

 

Po zakończonej dyskusji przewodniczący rady Gminy projekt uchwały poddał  pod głosowanie. Głosowanie odbywało się imiennie. Wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Za przyjęciem uchwały głosowało  8 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny. Uchwała została przegłosowana i  podjęta jednomyślnie .

 

Ad.4.Zakończenie obrad   VII Sesji Rady Gminy.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach VII Sesji ,stwierdzając, że podjęte uchwały są prawomocne.

 

Protokółował:

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 15-04-2019 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 07-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2019 09:41