Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku


Uchwała Nr VIII/41/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na okres od 1 września 2019 r.:

  1. Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach, Kozielice 73 74-204 Kozielice.

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1:

  1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach obejmuje miejscowości: Czarnowo, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów, Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz-Podborze, Zadeklino, Załęże.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozielice i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem, od roku szkolnego 2017/2018, zmiany struktury szkolnej Rada Gminy Kozielice w dniu 13 lutego 2017r. podjęła uchwałę Nr XIX.125.17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. W wyżej wymienionej uchwale ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na okres od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Wobec powyższego zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, zachodzi konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów obowiązujących od dnia 01.09.2019r.

Uchwała ta zostanie skierowana do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora - Rada Gminy podejmie drugą uchwałę w sprawie planu sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 13-05-2019 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 13:57