Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad IX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 09 maja 2019 roku


PROTOKÓŁ Nr 9

z obrad IX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice

z dnia 09 maja 2019 roku.

Obrady IX Sesji zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy i odbywały się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kozielicach , trwały od godz.1300 do godz.1340 .Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rada może obradować i podejmować uchwały, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych na stan ustawowego składu rady 15.

Nieobecni :WACŁAW MATUŁOWICZ

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zadał pytanie, czy ktoś ma wnioski do porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad IX Sesji. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.. Porządek obrad IX Sesji został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad IX Sesji i stwierdzenie prawomocności .

  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030.

  1. dyskusja, b) podjęcie uchwały

  1. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Ad.2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych ,że projekt uchwały otrzymali wraz z zawiadomieniem .

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy w zakresie dotyczącej zmiany WPF, oraz wyjaśnień uzupełniających udzieliła Skarbnik Gminy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych na stan obecnych na sali obrad 14.

Głosowanie odbywało się imienne. Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu.

Ad.3.Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach VII Sesji ,stwierdzając, że podjęte uchwały są prawomocne.

Protokółował:

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 23-08-2019 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 09-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2019 11:00