Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o pracy Wójta Gminy Kozielice w okresie międzysesyjnym 11.06. ? 13.09.2019 r. 2019-09-25 10:16
dokument Protokół z obrad X Sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2019 roku 2019-08-23 10:52
katalog Wyniki głosowań - KATALOG -
dokument Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry 2019-08-08 12:40
dokument Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-08-08 12:33
dokument Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2018 2019-09-11 11:28
dokument Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2019-08-08 12:14
dokument Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2019-08-08 11:38
dokument Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2019 r. 2019-08-08 11:27
dokument Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice 2019-08-08 10:40
dokument Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice 2019-08-08 10:36
dokument Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2019-08-08 10:31
dokument Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2019-08-08 10:26
dokument Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice 2019-08-08 10:21
dokument Uchwała NR X/53/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-08 10:16
dokument Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-08 10:07
dokument Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-08-07 14:07
dokument Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice 2019-08-07 13:59
dokument Uchwała Nr X/49/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 2019-08-07 13:53